Dodání a montáž basketbalových konstrukcí, ochranných sítí, dělicích opon a sedačky na tribunu.